Privacyverklaring

AB Marine service kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van AB Marine service en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AB Marine service verstrekt.

AB Marine service kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

AB Marine service verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan AB Marine service uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Verstrekken aan derden

AB Marine service verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van uw websitebezoek

Op de website van AB Marine service worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. AB Marine service gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

Google Analytics

AB Marine service maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ons bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
AB Marine service heeft hier geen invloed op.
AB Marine service heeft Google geen toestemming gegeven om via AB Marine service
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ab-marineservice.com.
AB Marine service zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

AB Marine service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van AB Marine service maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AB Marine service
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via
info@ab-marineservice.com. www.ab-marineservice.com is een website van AB Marine service.

Wij zijn als volgt te bereiken:

Postadres: de Klaster 1b, 8584 VA Hemelum
Vestigingsadres: de Klaster 1b, 8584 VA Hemelum
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 53880528
Telefoon: +31 (0) 629578765
E-mailadres: info@ab-marineservice.com